Na Zbraslavi řádili čerti

     Předvánoční mikulášská besídka, pořádaná 124. územní skupinou IPA, se konala v sobotu 1. prosince 2007 a přilákala téměř stovku dětí. Od patnácti hodin začal v sále hotelu Barbora velice pestrý téměř dvouhodinový program. Slavnostní odpoledne uváděl zkušený moderátor, který přesně podle programu ohlašoval jednotlivá představení žáků základní umělecké školy a program si nenechala ujít ani starostka této městské části, paní Mgr. Renata Hůrková.

     Žáci ze Základní umělecké školy Zbraslav si připravili celou řadu různých vystoupení a ukázek své umělecké činnosti. Jak děvčata, tak i chlapci, zpívali, tančili, recitovali a jeden mladík měl dokonce připravenu ukázku svého sportovního nadání. Veškerý program probíhal pod bedlivým vedením zkušených pedagogů i pana ředitele Mgr. Nedomy.    

  Vstupenky byly slosovatelné, takže proběhlo losování o věcné ceny, většinou hračky. Od velkého množství partnerů a sponzorů děti také zdarma obdržely menší upomínkové předměty. Jako partneři byli přizváni ALLTOYS, MATADOR a.s., CARTEC MB s.r.o., ZP MV, ZS pro MV, HORTIM, AMADEUS, BAMBULE, HELVETIA PFARMA, BAMBULE, ZŘUD Písek, OÚ MČ Praha Zbraslav, ZUŠ Zbraslav a další. A na závěr dokonce přišel i kouzelník.

     Odpolední podívaná vyvrcholila návštěvou Mikuláše, kterému asistovali dva čerti i anděl. Jeden z čertů byl na děti velice ostrý, přísný a většinou hlasitě povykoval a pokřikoval, ale ten druhý-hodný to zase  všechno zachraňoval a napravoval. Za recitaci básniček poté všem dětem rozdávali balíčky s ovocem a sladkostmi.

     Všichni účastníci, jak děti, tak i jejich dospělý doprovod, si jistě přišli na své a z veselého svátečního odpoledne si odnesli spoustu krásných zážitků.