Přebor v bowlingu členů 124.ÚS IPA sekce ČR

     Policisté ČR Správy hlavního města Prahy sdružující se v 124. územní skupině (ÚS) INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATIUON (IPA) sekce ČR pracují ve velké lokalitě a stává se, že se mezi sebou ani neznají. Z těchto důvodů předsednictvo 124. ÚS IPA vyhlásilo turnaj v bowlingu, aby se mohli policisté mezi sebou poznat, trochu se pobavit a zasoutěžit. Mottem turnaje bylo „I při hodu koulí získáš přátele“. Termín přihlášení byl omezen, aby se podle počtu přihlášených mohly objednat dráhy. Pozvánky byly zaslány i 111.ÚS IPA sekce ČR a Městské Policii. Za 111. organizace se nikdo nedostavil, za Městskou policii jsme přivítali pana Styblíka.

     Turnaj byl rozdělen do dvou částí. V první se soutěžilo ve třech drahách o cenu Tisk&Public Relatins. Tu získal Honza Klaus, protože získal největší počet bodů v prvním kole. V další části se soutěžilo o 1.-3. cenu s diplomy. Všichni si odzkoušeli váhu různých koulí a jejich pohyb na drahách. Začala se měnit i taktika. Bylo zde vidět různé styly. Ti nezkušení pokukovali po spoluhráčích, aby si mohli zvýšit počty bodů. Ti zkušení sledovali dráhu koulí. Občas se kuželkám nechtělo vstávat, ale to soutěžícím na dobré náladě neubralo. Najednou uběhl vymezený časový plán a začaly se sčítat body.Z výsledkové listiny pak vyplynulo, že o třetí místo se dělila Kamila Styblíková s Lubošem Pelikánem. Druhé místo získal Josef Pazderník a prvé opět Honza Klaus.

     Když účastníci bowlingu odcházeli, měli všichni dobrou náladu a velice pozitivně jej hodnotili. Budou na něj vzpomínat i ti, co nic nevyhráli, protože všichni obdrželi odznáček 124. ÚS IPA sekce ČR.