Sportovní klub služby kriminální policie a vyšetřování o. s.

                                                                     Na Baních č. 1304, Praha 5, Zbraslav

                                                                                      

při Krajském ředitelství policie Středočeského kraje

 

Praha 1. června  2009

 

Vyhodnocení 14. ročníku Mezinárodního setkání Policistů z EVROPY

a Memoriálu por. Miroslava HASÍKA

uskutečněného ve dnech od 26. do 31. května 2009 v Nových Hradech 

 

                    

 

        Mezinárodní setkání policistů z Evropy 2009 a Memoriál por. Miroslava HASÍKA proběhal v Nových Hradech v zařízení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje od 26. do 31. května 2009, které bylo zaměřeno k semináři k objasňování zvlášť závažné násilné trestné činnosti a boje proti mezinárodnímu TERORIZMU v rámci Evropské spolupráce policejních sborů. Setkání se účastnilo 5 států z Evropy, což bylo ovlivněno mezinárodním děním a krizí.

Mezinárodní setkání je finančně náročná akce a bez pomoci PARTNERŮ, by za daných podmínek u Policie ČR nešlo uskutečnit. Nepodpořením akce služebním vedením Policie ČR, kteří se ani fyzicky neúčastnili 14. ročníku mezinárodního setkání policistů z Evropy 2009 s tím, že se jedná jen o soukromou akci SK SKPV o.s. některé vedoucí delegací zaskočilo. „Po 13. letech naší společné činnosti a kladných výsledcích této činnosti to bylo pro ně zklamáním. I nás řadové policisty toto jednání zaskočilo v rámci reprezentaci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ale i ČR.

            Účastnili jsme se obdobných akci na pozvání a vycestovali jsme již do Španělska, do Německa, Itálie, Švýcarska, Polska, Rakouska, Maďarska, na Ukrajinu a na Slovensko. Do některých států jsme pravidelně zvaný každý rok. Služebně naši policisté v rámci objasnění trestného činů vycestovali již do Švýcarska, Anglie, Ukrajiny, Německa, Slovenska, Polska a Maďarska. (letos jsme pozvánu na Slovensko a do Maďarska ). Nelze tedy tvrdit, že se jedná jen o soukromou akci pár členů SK SKPV o.s..

V rámci pomoci k uspořádání 14. ročníku jsme se obrátili i na Policejního prezidenta i zde naše činnost byla obdobně hodnocena. Proto jsme nemohli uskutečnit v rámci zvyšování fyzické zdatnosti policistů soutěž ve střelbě ze služební zbraně pro policisty ze zahraničí a střelba byla uskutečněna jen ze vzduchovek - zbraní ČZ. I přes smlouvu ministra vnitra k reprezentaci policie a smlouvy SK SKPV o.s. a KŘ policie Stčk nešlo tuto akci zaštítit cestou služebních funkcionářů Policie ČR v roce 2009.

Vzhledem k dlouholeté tradici  a spolupráci nešlo toto setkání  neuskutečnit i když vedení Policie ČR nepodpořilo po 13 letech toto setkání a nezaštítili ho pan ředitel KŘ policie Středočeského kraje, tak ani Policejní prezident.

Nad Mezinárodním setkáním převzali však záštitu hejtmani Středočeského a Jihočeského kraje, starosta města Nových Hradů a pomoc nám poskytl UNITOP ČR a INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) sekce České republiky. Ti nám pomáhají již několik let. Protože uspořádat tuto akci nelze jen jako společenskou soukromou věc. Za uvedenou dobu mají mezinárodní setkání svůj význam pro další rozvíjení spolupráce mezi policejními sbory v Evropě v rámci mezinárodní spolupráce především na úseku služebním při odhalování trestné činnosti. Proto můžeme hrdě vyzdvihnout spolupráci na případech našich policistů v  letošním roce 2009, při objasňování vražd a to občana z Anglie, Slovenska a Rumunska. Protože právě osobní kontakt našich policistů přispěl k rychlému opatření a operativnímu šetření ke zjištění konkrétní osoby pachatele. Proto právě tato setkání pořádáme a využíváme osobní kontakty k rychlému vyřešení trestné činnosti - případů v rámci mezinárodní spolupráce ve společné Evropě. Předáváním společných zkušeností přispívá k rozšiřování metod práce, které aplikujeme v naší policejní práci a prohlubujeme jazykové znalosti našich policistů, kteří mají možnost právě komunikovat jako překladatelé u jednotlivých skupin pozvaných hostů ze zahraničí.

Letošního 14. ročníku se zúčastnili policisté z Anglie, Slovenska, Maďarska, Německa, Slovinska a Česka. Z finančních důvodů jsme nemohli pozvat hosty ze Švýcarska, Itálie a Polska a jejich účast jsme odvolali před zahájením mezinárodního setkání.

Vedené semináře a rozebírání případů bylo opět hodnoceno ze strany delegací ze zahraničí - policisty velice kladně, ale i doprovodný program, kterého se účastnila Česká Zbrojovka z Uherského Brodu s nejnovějšími typy zbraní, fy. S.P.V. Individual Protection Means z Hradce Králové, která vybavuje naše policisty například neprůstřelnou vestou, přilbou a fy. POINT-X s.r.o. se sídlem na Praze 5, Smíchov, která uskutečnila přednášku k čtecím zařízením dokladů, kterou přednesl pan Dobřemysl. Tyto přednášky a ukázky měli velký úspěch. Mezi účastníky setkání se rozvinula bohatá diskuse na dané téma o nutnosti zvyšování spolupráce mezi policejními sbory nejen na poli násilné trestné činnosti. 

Všem nám jde o společný cíl o prohlubování spolupráce, jak mezi nově přijatými členským zeměmi EU ale i zeměmi, jenž na vstup teprve čekají.

Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti pozvaných hostů na nádvoří hradu v Nových Hradech a za účasti starosty města. Po ukončení zahájení byly pozvané delegace do místního kostela, kde vyslechly přednášku kazatele o založení kostela řádem SERVITŮ, který na závěr mezinárodnímu setkání popřál co nejvíce pohody a lásky mezi bližními. Na nádvoří hradu byla vystavena zapůjčená vozidla ze Škody Mladá Boleslav, která byla poté vystavena v policejním objektu pro zahraniční delegace a během Dětského dne, který probíhal na střelnici v sobotu dne 30. 5. 2009, kde byl další doprovodný program ve spolupráci s místní organizací. Pro občany Nových Hradů a okolí jsme uspořádali večer v sobotu společenský večer s ohňostrojem a ukázkou vozidel ŠKODA.

Organizování a účast Policie ČR na programu pro občany města Nových Hradů a z jeho okolí přispívá právě k reprezentaci Policie ČR. Proto zdůrazňujeme, že tato naše aktivita policistů nelze brát jako plně soukromá věc. Na setkání je hodnotný program a vedou se jednání a semináře právě k problematice policejní práce v rámci mezinárodní vzájemné spolupráce policejních sborů z Evropy / v současné době máme navázán kontakt -  za 13 let do 13 států v Evropě. / Aby tato činnost Sportovního klubu mohla být vykonávána, proto policisté založili Sportovní klub SKPV o.s., při Krajském ředitelství policie Středočeského kraje a dále se sdružují v organizaci 124. územní skupině IPA sekce ČR, v UNITOP ČR 125 skupina a v NOS, aby tuto činnost mohli  finančně zabezpečit, jelikož Policie ČR vlastní cestou nemůže celou akci - mezinárodní setkání - zajistit.

Opět jsme neopomněli na kulturu a sport. Společně jsme navštívili město Třeboň, kde jsme si prohlédli památky, navštívili muzeum a rybářské sádky v Nových Hradech. Každý se mohl přesvědčit, že město Nové Hrady se opravilo a delegaci si mohli prohlédnout mnoho  kulturních památek. Sportovní měření sil bylo zaměřené na sporty v kopané ve střelbě ze vzduchovky, na stolní tenis, nohejbal, volejbal a v hodu šipkami. Tento sportovní program je brán všemi delegacemi velice vážně v rámci memoriálu por. Hasíka. V letošním roce v kopané zvítězilo opět družstvo Slovinska, jako v roce 2008 před Německem a Českem. Ve střelbě zvítězilo družstvo Česka. V nohejbale družstvo Německa. V šipkách kolegové z Anglie. Ve stolním tenise opět policisté z Německa. Ve volejbale nám prvenství vzalo družstvo z Nových Hradů, které se zapojilo poprvé a za ně hrál i pan starosta města. Na druhém místě bylo družstvo z Anglie. Sportovní úroveň je vždy vysoká, každý chce zvítězit a odvézt si hodnotné ceny, které nám připravil Bohemia Krystal fy. Rűckl z Nižboru. Sportoviště nám pronajal Sportovní klub TJ v Nových Hradů za finanční částku 10.000,- Kč.

 

Celkové umístění v memoriálu por. Hasíka 2009 ve 14. ročníku:

 

                     

                       1. Slovinsko

                       2. Německo

                       3. Česko -  SK SKPV o.s.

                       4. Anglie

                       5. Slovensko  

                       6. Maďarsko

             

   

Závěr setkání byl veden v rámci svátku Dne Policie ČR, kde byl uskutečněn společenský večer i pro občany Města Nových Hradů. Proběhlo slavnostní vyhlášení memoriálu por. Hasíka za účasti, starosty, ředitele pobočky Praha Zdravotní pojišťovny MV Středočeského kraje a partnerů. Závěrem bylo poukázáno na nutnost těchto setkání a prohlubování mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti násilné trestné činnosti v Evropě. Pouze osobní kontakt přispívá k rychlému řešení této bezpečnostní problematiky při budování společné Evropy. Byla vyzdvižena dlouholetá spolupráci s Maďarskem a Slovenskem. Celý večer byla zajištěna hudba a během večera bylo navázáno nesčetných přátelských kontaktů a prohloubeno přátelství. Došlo k výměně suvenýrů a drobných dárků, které byly získány cestou PARTNERŮ - sponzorů.

Organizaci a program řídil realizační tým SK SKPV o.s., kterému pomáhá spolupráce se 124. územní skupinou IPA sekce ČR a klub IPA partner Policie, dále UNITOP ČR a naši PARTNEŘI, bez kterých si už nedovedeme tuto činnost představit. Těm obzvlášť patří náš „Velký dík“.

           Z řad delegátů bylo vysloveno mnohokrát poděkování za možnost zúčastnit se této mezinárodní akce a byla přislíbena účast na 15. ročníku Mezinárodním setkání Policistů - BEZ  HRANIC v roce 2010. Během akce bylo přítomno 115 delegátů a hostů z 6 zemí a pozvaní PARTNEŘI a přednášející. 

Velice kladně hodnotíme pomoc a spolupráci s hejtmany Jihočeského a Středočeského kraje, starosty Nových Hradů, 124. územní skupiny sekce IPA ČR, UNITOP ČR a našimi PARTNERY - sponzory, kteří  jsou :

Firma BESIP ÚAMK Praha, BECHEROVKA, EuroVending - káva Praha,  HBSW a.s. DOBRÁ VODA - Býňov, fy. CANON, fy.OK - Stavby, fy. PALIČKA, fy. PAMA,  fy. PHOENIX-ZEPPELIN CAT, Praha, Budvar Čeeské Budějovice - pivovar, RYBÁŘSTVÍ  Nové Hrady, SOS Group, ŠKODA Mladá Boleslav, UNILEVER, Zdravotní pojišťovna MV ČR- pobočka, fy. Horák Advisor, Auto DOŠEK Peugeot Mělník, Auto Salon DOMANSKÝ Praha - Zdiby, fy. IBG Praha - Jeneč a další. 

Nelze ani v tomto vyhodnocení vyjmenovat všechny, jenž nám pomohli s přípravou a organizací mezinárodní setkání policistů v ČR v roce 2009.

Rozpočet mezinárodního setkání se nám podařilo naplnit právě za pomoci PARTNERŮ sponzorů a krajských hejtmanů Jihočeského a Středočeského kraje. 

Již po ukončení 14. ročníku mezinárodního setkání se začal organizační výbor SK SKPV o.s. zabývat přípravou 15. ročníku Mezinárodní setkání Policistů z Evropy 2010 – BEZ HRANIC, které by se mělo uskuteční v měsíci květnu 2010. Chceme oslovit a pozvat delegace ze 14 zemí Evropy a to z Anglie, Dánska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Španělska a Ukrajiny, s nimiž jsme spolupracovali v minulosti v rámci služebních pracovních úkolů.

           Právě již uplynulý 14. ročník byl hodnocen velice kladně, program byl splněn ve všech bodech. Nedošlo k žádnému zranění ani mimořádné události, takže všechny delegace zúčastněných států spokojeně a bez problémů odjely do svých zemí i přes trvalou nepřízeň počasí, kdy teplota klesala pod 10 stupňů.

Ze strany zahraničních účastníků byl program hodnocen velice pozitivně což nás srdečně těší. Mezinárodní setkání policistů trvá již 14. let, je vizitkou a příkladnou prací policistů Středočeského kraje organizovaných ve Sportovním klubu služby kriminální policie a vyšetřování při Krajském ředitelství policie Středočeského kraje a 124. územní skupiny IPA a UNITOP ČR.

 

 

                                                        Zpracoval za výkonný výbor Sportovní  klubu  SKPV   o.s.

                                                                              

                                                                                    Josef F A L L

                                                                     

                                                              t a j e m n í k  Mezinárodního setkání  policistů 2009

                                                                             a memoriálu por. Hasíka