I. den s Policií České republiky

Dne 21. června 2008 v době od deseti hodin proběhl v areálu fotbalového stadionu a objektu účelového zařízení Policie České republiky Správy hl. města Prahy v Praze 10, ulici Kruhová 12 “PRVNÍ. DEN S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY“. Touto akcí se potvrdilo, že spolupráce 124. územní skupiny (ÚS) INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) sekce ČR a Policie ČR Správy hl. města Prahy se realizuje, prospívá oběma subjektům a oba propagují práci Policie ČR. Garantem a pořadatelem této akce byl osobně ředitel Policie ČR Správy hlavního města Prahy plk. JUDr. Petr Želásko.

                                                         Sponzory této akce byla Zdravotní pojišťovna MV ČR, PEPSI COLA, SHERLOG,

                                                          ALGIDA, VIP KLUB IPA, PENTA, REDA, VYDIS  s.r.o, VINAŘSTVÍ SEDLÁČEK a

                                                          PHANNER. Smyslem celé akce bylo přiblížit občanům neformálním způsobem

                                                          nelehkou práci policie. Mohli si prohlednout nejen policejní techniku, ale i ukázky

                                                          činnosti různých jejich složek. Ve stanovený čas oficiální zahájení provedl ředitel

                                                          Policie ČR Správy hlavního města Prahy plk. JUDr. Petr Želásko spolu s

                                                          moderátorem TV Nova panem Pavlem Poulíčkem.

 

Pan ředitel Želásko přítomné seznámil s náročností, smyslem a s posláním práce policie. Rovněž se zmínil o

současném stavu policie, nutností navýšit její stavy a dále informoval o připravovaných změnách.

 

Samotný program byl zahájen vystoupením mažoretek, které sklidily obrovský aplaus. Pak začal program s

ukázkami jednotlivých útvarů policie. Nejdříve jsme viděli ukázku Speciální pořádkové jednotky, která

předvedla výcvik bojových sportů AIKIDO a MUSADO. Poté následovala ukázka policistů z Oddělení služební

kynologie, kteří předvedli, jak se provádí výcvik služebních čtyřnohých kamarádů, ale i ukázky různých zákroků při

zadržení pachatelů.

                                                     Oddělení kynologie pak vystřídala policie v historických uniformách, která

                                                     připomněla, jak vypadala práce a činnost četníků v prvé republice. Kolem 12 hodiny,

                                                     na dobu oběda a jeho trávení, zahrál orchestr Josefa Hlavsy. Již prvou melodií si

                                                     získal posluchače z publika a dalšími krásnými skladbami a písněmi si tyto

                                                     sympatie potvrdil.

                                                     Po vystoupení orchestru následovala ukázka výcviku služebních koní policistů z

                                                     oddělení Jízdní policie. Policisté předvedli nejen krásy svých miláčků, ale i

                                                     ukázku případného zákroku při demonstracích, kdy demonstrující používají různé

                                                     předměty k narušení veřejného pořádku.

                                                     

                                                     Pak následoval zásah Speciální pořádkové jednotky při zadržování pachatelů porušujících veřejný pořádek.

                                                     Posledním vystoupením policistů bylo ze Zásahové jednotky, jejíchž náplní je prvotní zásah a zadržení pachatelů jakékoliv trestné

                                                     činnosti. Tito příslušníci byli ozdobou celého dne. Měli připravenou akci - zadržení pachatele v ujíždějícím vozidle. Ukázka

                                                     byla zpomalena z důvodu pochopení jejich práce, ale ve skutečnosti se jedná o rychlou a sehranou akci.

 

 

Důležitým prvkem jednotlivých zásahů policie před ukázkami bylo vždy moderátorem a jednotlivými vedoucími funkcionáři těchto útvarů vysvětleno, co je smyslem a posláním těchto složek policie. Diváci tak lépe pochopili vlastní podstatu policejního zákroku.

            Náročnou a nelehkou činnost na tomto dni měli policisté, členové 124. ÚS IPA, kteří nebyli středem pozornosti, ale věnovali se dětem, když se děti chtěli troch jinak rozptýlit. Členové 124. ÚS ve spolupráci s členy VIP KLUBU IPA připravili pro děti různá sportovní klání. Děti se nejdříve jmenovitě zapsaly u stolku, kde dostaly lísteček se svým jménem. Poté absolvovaly celkem šest disciplín, kdy za splnění a účast dostávaly razítka různých zvířátek. Bylo celkem šest stanovišť - házení předmětu do krabice na určitou vzdálenost, skákání v pytli, házení míčku do stojícího terče, házení na plechovky, kopání malým míčem do malé branky a házení basketbalovým míčem do velkých otvorů umístěných na brance. Odměnou po splnění všech disciplín bylo vyzvednutí si různých cen dle jejich přání a výběru. Mezi ceny, které byly pro děti připraveny mohu uvést, že to byly náramkové hodinky, omalovánky, různé malé kapesní hry aj.

            Velkým překvapením účastníků tohoto dne bylo přistání policejního vrtulníku na stadion. Nejen, že si zájemci mohli prohlédnout jeho výbavu a pohovořit s jednotlivými členy posádky, ale tento vrtulník sebou přivezl hosta dne, zpěváka a skladatele Michala Davida. Ten krátce po svém výstupu z vrtulníku zazpíval několik svých velmi populárních skladeb jak z dřívější, tak i ze současné doby.

            No a pomalu se blížil závěr celé akce. Hovořil jsem s několika účastníky a účinkujícími. Všichni se shodli na tom, že tato akce se velmi vydařila. Proto poděkujme řediteli Policie ČR Správy hl. m. Prahy P. Želáskovi a dalším funkcionářům policie za zorganizování této akce, která přispěla k propagaci její práce. Dále všem policistům a sponzorům, kteří se na této akci podíleli. Jeden tatínek s dítětem mi řekl „Byli jsme opravdu spokojeni a přáli bychom si, aby se podobná akce opět opakovala“.         24.6.2008   E.  Klíma