Policista a člen

124.územní skupiny (ÚS) INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA), Sekce České republiky

na 9. mezinárodním festivalu studentských filmů (MFSF) v Písku

       Byl pátek 9. října 2009, půlka studentského festivalu byla za námi a já šla na autobusové nádraží vyhlížet člena předsednictva IPA 124 ÚS Eugena Klímu, který měl být hostem MFSF. Přijel společensky oblečený rovnou z Brna, kde školil krajské kolegy. Poté co se ubytoval, jsem mu jako první, co mohl vidět z programu 9. MFSF, ukázala Fire Show skupiny Cirgue Garuda, která netradičně zahájila druhý festivalový večer u starého Kamenného mostu. S herec- kými projevy artisté zapalovali hořící pochodně, provazy, obruče, předvedli triky se skleněnou koulí a dalšími předměty, plivali oheň, některé momenty až zarážely dech.

       Pak jsem Eugena Klímu jako průvodce festivalu seznámila s jeho programem a organizací festivalu. Vyprávěla jsem mu, jak kluci z techniky připravovali osvětlení, techniku a záležitosti kolem promítání, jak holky z oddělení propagace vyzdobily sál kina, foyer a další prostory ve stylu výpočetní techniky, v kterém byla i znělka letošního festivalu. Motto letošního festivalu bylo totiž „GAME IS NOT OVER“.

       Informovala jsem ho o propagaci festivalu ve městě a okolí a s kterými lidmi by se měl na druhý den setkat. Vše jsem mu s jistým vzrušením vyprávěla z pohledu studenta filmové školy nadšeného pro věc. Těšilo mě, že můžu s notnou dávkou euforie vyprávět o něčem pěkném, čeho jsem také součástí již čtvrtým rokem. Náš rozhovor doprovázel punc jihočeského Písku, třpytivá hladina řeky Otavy při procházce na Kamenném mostě, nejstaršího ve střední Evropě, kterým je hlavně Písek proslaven. Toto místo může řadu lidí přivést na vrchol romantiky, když procházejí Pískem a když spatřují ve vodě odrazy světlel domů na nábřeží.

       Druhý den Klímovy přítomnosti v Písku a třetí den festivalu, tedy v sobotu se Klíma mohl přesvědčit, co jsem mu vylíčila. V kostele sv. Trojice, plně zaplněném, se zúčastnil workshopu Varhana Orchestroviče Bauera o filmové hudbě. Varhan Orchestrovič Bauer osobně dirigoval písecký komorní orchestr PIKO spojený s Okamžitým filmovým orchestrem. Na úvod byl promítnut film Mixér režiséra Vojty Kotka, který byl doplněn o komponovanou hudbu právě Bauera. Dále orchestr zahrál skladby k promítaným krátkým filmům Balet a Továrna, Dále na názorných ukázkách předváděl, jak lze stejné hudební téma obměňovat dle nároků scény či žánru.

        Po Písku probíhaly workshopy, sezení se zajímavými lidmi a další doprovodný program, ale hlavním dějištěm festivalu bylo kino Portyč. Po celé tři dny festivalu se zájemci o dobrý film dívali na soutěžní bloky studentů filmových škol z různých koutů světa. Poté co Klíma shlédl v poslední den také několik snímků, setkal se ředitelkou MFSF Mgr. Vladanou Terčovou, ředitelem píseckých filmových škol MgA. Miloněm Terčem a řadou studentů, kteří své soustředění pomalu přenesli na slavnostní zakončení, které, stejně jako čtvrteční zahájení dopadlo velkolepě.

        Červených 343 sedadel kina nestačilo hostům slavnostního zakončení MFSF, plně obsazeny byly uličky, diváci stáli až ve dveřích. Plně obsazené kino pod režií Vojty Moravce, s moderováním Vojty Kotka a s hudebním doprovodem Píseckého komorního orchestru s Okamžitým filmovým orchestrem pod vedením Varhana Orchestroviče Bauera, myslím, našeho hosta přímo nadchlo.

Ve čtvrtek tlačítkem Enter spustil Vojta Kotek celý festival. Nyní se bilancovalo,  překvapovalo výsledky porotců, jejichž předsedou byl profesor z Virginie Boyd a byl promítnut vítězný film, který obdržel Grand Prix-hlavní cenu festivalu, cenu Václava Kršky, která je navíc doplněna peněžním darem ve výši 50 000,-Kč od města Písku – My Dear Childlike Cinderella režiséra Lee Jong-woo.

 

Další ceny:

● nejlepší hraný film - Harratus (Obsession), režie Andrew Bond, Estonsko.

● nejlepší dokumentární film - Where the Mind is Without Fear, režie Heidi Liane Hasbouck, GB.

● nejlepší animovaný film - Opustíme vzory, režie Veronika Szemlová, ČR.

● cena Pražské vědecko-technické společnosti za nejlepší technické ztvárnění - Ah, man, režie Lee Seung-hee, Korea.

● cena Vladany Terčové - Rebelko, režie Chetanu Raghuramovi, Indie

● cena společnosti Universal Production Partners - 3 dny, režie Zuzana Zubová, ČR

● cena KODAK Vision - Mapping, režie Asif Saban, Izrael.

 

Mimořádné ocenění:

● cena poroty - Dlonie (Hands), režie Maciej Jurewitz

● zvláštní uznání za režii - Play, režie Muriel d'Ansembourg, GB

● zvláštní uznání za odvahu a úctu k osobnosti - Adam, režie Tomáš Elšík (někdejší student píseckých filmových škol)

 

Večer, kdo chtěl zakončit festival tancem a poslechem různých stylů muziky, mohl tak učinit ve stodole na zahradě restaurace Na Ptáčkově, kde byl připraven závěrečný raut s prvními 300 točenými pivy zdarma. Mnozí tak učinili, protože do hluboké noci bylo slyšel různé styly muziky.

Při setkáních se vyměnil nefalšované sympatie a mně bylo ctí, že policista a člen IPA za to byl rád. Já byla zase ráda, že leč malý, ale sympatický sponzorský dar MFSF byl platný pro dobrý účel.                                                                  

Foto: město Písek,  Petra Rezová