Členská schůze 124. územní skupiny INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION sekce České republiky v roce 2009

 

Dne 17. března 2009 124. územní skupina INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION sekce České republiky v kinosále Policie ČR Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy bilancovala své úspěchy a neúspěchy. Oproti schůzi z loňského roku bylo možné rozlišovat určité odlišnosti. V té letošní si účastníci schůze shlédli fotografie z akcí ÚS z roku 2008, a tak si připomněli některé zajímavé momenty z nich. Další novinkou bylo, že před vlastním průběhem schůze bylo možno vyslechnout hymnu IPA zpívanou ve francouzském jazyku. Třetí novinkou byla účast paní Duškové ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Vlastní hodnocení činnosti předsednictva a územní skupiny si účastníci vyslechli v průběhu schůze a ti, kteří tu možnost neměli,  se s ní mohou seznámit na webových stránkách 124. ÚS v sekci pro členy.