Všehrdská bojovka 2009

    V dopoledních hodinách dne 26. září 2009 kdo projížděl v blízkosti všehrdké věznice mohl slyšet střelbu. Člověk neznalý si mohl myslet, že příčinou střelby je zásah proti uprchlému vězňovi, ale ten znalý oproti neznalému věděl, že se zde konal střelecký víceboj nazvaný „Všehrdská bojovka 2009“. Střelecký víceboj byl z pistole ČZ vzoru 82, samopalu vzoru 58 a pistole Margolin. Soutěžilo se v jednotlivcích, tak i mezi družstvy. Rozmanitost zbraní napovídala, že i jednotlivá tříčlenná družstva budou různorodá. To se potvrdilo. V deseti družstvech byli zástupci organizací z: věznice Všehrdy, klubu vojáků v záloze Most, STS Chvojkovic Brod, armády české republiky, armády ČR aktivní záloha 1, GŘ VS ČR, 1 obrněná brigáda Chomutov, nemocnice Homolka, 124. územní skupiny (ÚS), INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) Sekce České republiky (ČR) a armády ČR aktivní zálohy 2.

                                                           

    Po registraci účastníků soutěž začala. Byla zde krásná soutěživá atmosféra. Podnět k dobré náladě přispíval nejen krásný slunečný den, dobrá organizace střeleckého víceboje ale i ceny, o které se soutěžilo. Cena pro vítězné družstvo byl dárkový koš, který věnovala společnost FSC bezpečnostní poradenství a.s. Dále jako ceny pro členy družstev byly poháry a diplomy, které zajistila věznice Všehrdy. Ceny v soutěží jednotlivců byly plakety, které věnovala 124. ÚS IPA Sekce ČR. Čas, vystřelené nábojnice a součet bodů potvrdil, že došlo k závěru střeleckého víceboje. První místo v družstvech získala věznice Všehrdy, druhé klub vojáků v záloze Most a třetí STS Chvojkovice Brod. Družstvo 124. ÚS IPA Sekce ČR obsadilo deváté místo. V jednotlivcích se vítězem stal Miroslav Červenka, druhé místo obsadil František Valenta a třetí Pavel Bendl. Prvé místo ve střelbě z pistole Margolin získal Martin Vecko, prvé místo ve střelbě z pistole ČZ vzoru 82 získal Zdeněk Vrba a prvé místo ve střelbě ze samopalu vzoru 58 získala naše členka 124. ÚS IPA Sekce ČR Jarmila Pleváková.

 

   Rozdáním cen skončila oficiální část střeleckého víceboje a účastníci spokojeně odjížděli do svých domovů. Ti co byli zde na loňské střelecké soutěži, museli konstatovat, že ta letošní byla lepší a velmi se vydařila. To vám potvrdí i fotografie, kde vidíte spokojené obličeje samotných účastníků. 14.10.2009