První společenský večer 124. územní skupiny (ÚS)

INTERNATIONAL POLICE ASSOICIATION (IPA) sekce České republiky

Lidé opět začínají mít zájem o společenské dění a neuzavírají se do sebe. Z těchto důvodů se předsednictvo 124. ÚS rozhodovalo, zda má po vzoru 114. ÚS zorganizovat ples či nikoliv. Byly názory pro i proti. Nakonec však zvítězil návrh upořádat pouze společenský večer v kavárně ARCO. Rozhodnutí o tomto místě padlo i proto, že se zde předsednictvo ÚS každé prvé pondělí v měsíci scházelo, kavárna je v centru Prahy blízko metra a byla zde možnost zajistit občerstvení. O správnosti volby přesvědčila i skutečnost, kterou jsme se dozvěděli až v den konání společenského večera - že kavárna bude v příštím měsíci uzavřena, takže jsme se touto akcí se starobylou kavárnou vlastně i důstojně rozloučili.

Pro zdárnost a úspěšnost celé akce bylo nejdříve nutné zajistit její dobrou propagaci. Z ní se pak odvíjel nejen zájem členů o tento večer, ale i prodej vstupenek. Záměr dobré propagace se zdařil, protože byly prodány všechny vstupenky určené k prodeji. Hlavními organizátory této akce byl V. Dušek a E. Klíma. V. Dušek zajistil návrhy vstupenek a plakátů a E. Klíma jejich vytištění, distribuci a také tombolu, na které se podílel i J. Bobuski. J. Lottes pak zajistil hudební produkci. Toto je jen krátký výčet činností, které bylo nutné pro přípravu večera zajistit, ve skutečnosti jich bylo daleko více. Možným lákadlem na tuto akci bylo i to, že v ceně vstupenky byla studená mísa a mini dortíky. Toto občerstvení zajišťoval catering Zařízení služeb pro MV a obsluhu servírky této organizace bydlící v nedalekém Berouně.

 21. února 2008 po 17 hodině, ještě před začátkem večera, se očíslovaly stoly a lidé se začali trousit do kavárny. Účastníky večera vítali a vstupenky kontrolovali policisté ve starých historických četnických  uniformách ze Spolku policejní historie a prevence. Začátek se trochu posunul, protože se čekalo na opozdilce. Pak bylo vedoucímu územní skupiny Janu Vorlovi podáno policisty v historických uniformách hlášení, že společenský večer je možné zahájit. To pak Honza s naší Kamilou Styblíkovou provedl. Poděkovali všem sponzorům, kteří se podíleli na zajištění tomboly. Byly to společnosti EURO SECURITY PRODUCTS, JANKA-LENNOX, SAZKA, Zdravotní pojišťovna MV, GLOBUS, FOTOLAB, MINARET, TESKO a GIGA SPORT. Dále Kamila přivítala hosty večera, mezi něž patřila Mgr. R. Vetešníková z vedení Městské policie. Zároveň omluvila z neúčasti jejího ředitele., Mgr. V. Kotrouše kvůli  pracovnímu vytížení. Dalšími hosty zde byly zástupkyně společnosti EURO SECURITY PRODUCTS a vedoucí 111.ÚS IPA sekce ČR M. Černý. Na společenský večer se přišla podívat a zatancovat dcera jednoho z policistů. Na fotografiích z večera, které se pořídili, vypadá jak panenka z výlohy. Na jedné z nich měla vedle sebe nápis ATNA. Že by se tak jmenovala? Prostě byla roztomilá a slušelo ji to. Překvapením pro všechny bylo přivítání hosta večera, herce a producenta Jiřího Pomeje. Ten vtipně seznámil přítomné s otázkami soutěže a pomohl i s jejich vyhodnocením. Soutěž a cenu - velkého plyšového  slona „Chytráka“ vyhrál  J. Rada.

Host večera Jiří Pomeje svou vysokou postavou a hezkým vystupováním vytvořil v kavárně příjemnou atmosféru. Mimo jiné všem sdělil, že policii poznal v jiném světle - při jejím profesním působení, zajišťující dohled nad dodržováním zákonnosti, ale setkal se v ní s lidmi, kteří se chovají odborně a lidsky. Dnes poznává jejich zástupce z jiného úhlu, kdy se baví a zjišťuje, že u policie jsou i velmi hezké ženy.

Po soutěži, kdy se namáhaly mozkové závity, bylo nutné přejít do fáze obnovy sil nejen duševních ale i fyzických. Proto se roznesly studené mísy a mini dortíky. Mísy se rychle vyprázdnily a získané kalorie se mohly rychle spálit. Začala totiž hrát hudební skupina Meteor Band a účastníci večera byli pozváni na taneční parket.  Ti co nešli tancovat, si narovnávali mezilidské vztahy. Byli to například Jirka a Martina.  Před několika dny jejich vztahy nebyly příliš růžové a dnes při hezké atmosféře večera si rozdávali jen samé úsměvy. A už tu byla doba na losování tomboly. Vylosovalo se 1O4 cen. První cenou byl toustovač, druhou teleskopický obušek a třetí lístky do kina na libovolné představení. Na každého se dostala nějaká cena. Lidé objednávali další jídlo a pití, vyměňovali si místa, aby si alespoň v krátkosti vyměnili pár slov. Od baru bylo slyšet slovo „Příteli“ a pozitivní diskuse. A nakonec i ti nejhovornější šli tancovat. Najednou tu byla poslední písnička, světla v tanečním sále pohasla a byl tu konec společenského večera. Lidé odcházeli. Poslední odešel ten, který měl vše  na starost. V dáli slyšel, jak lidé hodnotili večer. Slyšel jen samá pozitiva. A skutečně to byl hezký, příjemný a přátelský večer. Za to účastníci mohou poděkovat především organizátorům,  předsednictvu 124. ÚS a sponzorům.

Praha 25. 2. 08 KEŠ. FOTO KEŠ

1. společenský večer 124. ÚS IPA ČR  1. společenský večer 124. ÚS IPA ČR  1. společenský večer 124. ÚS IPA ČR

1. společenský večer 124. ÚS IPA ČR  1. společenský večer 124. ÚS IPA ČR  1. společenský večer 124. ÚS IPA ČR

1. společenský večer 124. ÚS IPA ČR